אמנת שירות

אמנת שירות

•    תור פלוס מתחייבת להעמיד את לקוחותיה בראש מעיניה. להבין את צרכיהם, לענות על ציפיותיהם ולתת מענה מקצועי ואמיתי, תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה, איכותית ואדיבה עם ליווי אישי מסור.
•    תור פלוס מתחייבת להמשיך ולהוביל את עולם התיירות והנופש לציבור הדתי תוך הקפדה על רמת תיירות גבוהה, שירות איכותי ואדיב ומחירים אטרקטיביים.
•    תור פלוס מתחייבת להעמיד לרשות לקוחותיה את המבחר הגדול, החדשני והעדכני ביותר בתחום התיירות, הנופש והאירועים.
•    תור-פלוס מתחייבת להציע את העסקאות וחבילות הנופש המשתלמות ביותר ללקוחותיה על מנת להבטיח את התמורה המרבית להשקעתם.
•    תור פלוס מתחייבת לערוך סקרי שביעות רצון בצורה מקיפה ובאופן שוטף על מנת ליעל את שירותיה לשביעות רצון לקוחותיה.
•    תור- פלוס רואה ערך עליון באמינות, מצוינות, חדשנות והוגנות. מתוך בטחון ביכולתנו   לקיים ולשמר רמה זו, אנו מתחייבים לכבד את כל התחייבויותינו בכל תחומי פעילותינו.

תנאים ואחריות

חברת "תור פלוס" אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.
הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משרותי התיירות המוצעים ע"י חברת "תור פלוס" מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה. משתמש רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי חוקי ובתוקף.יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים לתיירות פנים ולתיירות יוצאת כאחד.
 
•    מדיניות מחירים
מחירי השירותים: מחירי השירותים המוצעים בארץ הם לרוב נמוכים מהמחירים הרשמיים של ספק השירות בארץ(למשל: לעומת מחירון בית המלון). עם זאת יתכן כי בנקודת זמן מסוימת המחירים באתר יהיו גבוהים יותר. מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים המופיעים בחברה. המחירים הרשומים באתר יכולים להשתנות, גם אם לא עודכנו באתר, במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במשרדי החברה,בין אם זה בגלל שינוי מחירים ובין אם זה בגלל טעות בהקלדה, המחיר במשרדי החברה הוא הקובע.
•    פרטי רוכש השרותים/ מוצרים
בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים. "תור פלוס" ומי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה. שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.
•    מידע ותמונות באתר
האתר כולל מידע מטעם "תור פלוס" וכן מידע מטעם צדדים שלישיים עליהם אין ל"תור פלוס" פיקוח או שליטה. "תור פלוס" אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי "תור פלוס" על ידי צדדים שלישיים.
•    תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום באתר
בתיירות פנים – ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בשלושה תשלומים שיקליים ללא ריבית. בתיירות יוצאת – ניתן לבצע את התשלום בחיוב אחד שיקלי או בשניים, עד שלושה תשלומים צמודי דולר בהתאם לשער מכירה והמחאות ביום חיוב חשבון הבנק על ידי חברת האשראי. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי "תור פלוס" לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין. מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה "פרטי בעל הכרטיס" שבמסך ביצוע ההזמנה. כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. "תור פלוס" אינה מחוייבת לכבד עסקה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי לעסקה.
•    ביטולים ושינויים:
מוסכם שביטול חופשה יכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול במשרדי חברת "תור פלוס" בכתב בלבד וחתום ע"י הלקוח, בפקס, במכתב או במייל. באחריות הלקוח לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה במשרדנו ולקבל על כך אישור.
חוק הגנת הצרכן- לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפחות קודם למועד תחילת השירות. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי חברת "תור פלוס" בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. 

דמי ביטול – חו"ל 2017

מוסכם שביטול חופשה יכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול במשרדי חברת "תור פלוס" בכתב בלבד וחתום ע"י הלקוח, בפקס, במכתב או במייל.
באחריות הלקוח לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה במשרדנו ולקבל על כך אישור.
חוק הגנת הצרכן- לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפחות קודם למועד תחילת השירות. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי חברת "תור פלוס" בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. משמע:
במידה ולקוח ביטל תוך ארבע עשר ימים מיום עשיית העסקה ובתנאי שהעסקה נעשתה לפחות 7 ימי עבודה לפני מועד מתן השירות יחויב המזמין בדמי ביטול של 100 ₪ או 5% מערך העסקה.
כל מקרה שאינו נכלל בסעיף 1 יקבע עפ"י מדיניות החברה שלהלן:
ביטול עד 40 ימי עסקים לפני היציאה -  דמי רישום בלבד 47 יורו לאדם 
ביטול בין 40 ימי עסקים עד 30 ימי עסקים לפני היציאה– 30% מערך העסקה
ביטול בין 29 ימי עסקים עד 20 ימי עסקים לפני היציאה – 75% מערך העסקה
ביטול 19 ימי עסקים לפני היציאה 100% דמי ביטול
ביטול כרטיס טיסה הינו בהתאם לנוהלי חברת התעופה (מעבר לאמור לעיל)

 

מועדון הלקוחות
•    כל הזמנה בחברתנו תזכה אתכם בנקודות שיצטברו עבורכם ויאפשרו לכם לקבל הנחות והטבות כנגד נקודות, בהזמנת חבילות נופש בארץ ובחו"ל, אירועים משפחתיים, חבילות אירוח לחגים ובמהלך השנה בחברתנו.
•    ימי הולדת לחברי מועדון / יום נישואין - מתן מספר נקודות כגיל חתן יום ההולדת/ כמספר שנות הנישואין "מתנה" למימוש בנופש בחודש בו  חל יום ההולדת/ יום הנישואין.
•    הנחה תמורת קיזוז נקודות בפרויקטים של תור פלוס בארץ ובחו"ל. המבצעים מדוורים מעת לעת לחברי מועדון באמצעות המייל.
•    מבצעים ומחירים ייחודיים ואטרקטיביים - למבחר מלונות ברחבי הארץ.

לקוחות ממליצים
גם לכם יש חווית נופש שאתם פשוט חייבים לשתף?  לחצו כאן ושלחו לנו עכשיו את חווית הנופש שלכם עם תור פלוס 


" תור פלוס משאירה לי טעם של עוד. תכניות מגוונות, יחס חם, בתי מלון לטעמי ומאורגן על הצד הטוב ביותר. כל הכבוד. "
 
" בסוכות נהנו מאוד מדן פנורמה, פעם שלישית ברציפות. אוירה משפחתית עם מיקום במרכז הארץ. יחס אדיב מהצוות שלכם וגם מעובדי המלון. תודה וב"ה נתראה שוב. ד"ר אלי טל "


" על האירגון, השפע, הדאגה לפרטים הקטנים, היחס האישי, אין צורך להכביר במילים. גם לא על השפע הגסטרונומי האסתטי והטעים. ולא על הנוף המיוחד והיפה של דוברובניק. מה שהיה הכי הכי מבחינתי זה שבשילוב לכל הדברים הללו דאגתם לתוכן רוחני מלא לכל ימי החג. גם שיעורים בטוב טעם שהועברו על ידי הרב אלגזי המדהים וגם על ידי הרב כרמי. ואיתם ביחד ממש, עמלו ישראל פרנס והגאון מוצן (ואפילו אישתו) בתפילות נעימות ושירי שבת וחג בארוחות, וערב שירה וניגון. השילוב של הרוחניות עם הגשמיות שהיה ברמות גבוהות ואיכותיות זה הדבר שלקחנו איתנו ותודה לכם על כך שוב. " 


" הכל היה נפלא, אך את הנופש עם תור-פלוס תמיד נזכור במיוחד לטובה כי הכרנו בו את חתננו לעתיד. מי חשב שמנופש יצא שידוך...ציפי ויהודה לבנה"


" תודה על האוכל כיד המלך ועל השירות איתו הרגשנו כבני מלכים. באהבה ותודה. משפחת כץ. "


"נופש עם ילדים? מסתבר שזה אפשרי. לראשונה בחיי יצאתי למלון, לילדים היתה תעסוקה מסביב לשעון ואני וזוגתי באמת הרגשנו בנופש. משה וזיוה גלבר "


"לא האמנתי שאפשר לערוך סדר במלון ועדיין להרגיש כמו בסלון ביתי. עורכי הסדר הנפלאים, האווירה היהודית, הניגון, השירה... יישר כח גדול"


"ברצוננו להלל ולשבח את כל צוות תור-פלוס על הארגון והאירוח הנפלא, הארוחות המגוונות והטעימות ובשפע. יישר כח גדול! להתראות עד לפעם הבאה. בהערכה משפחת לוי" 


"פעם ראשונה שבאמת הרגשתי כבן מלך! האוכל היה מדהים, כל ארוחה היתה ברמה גבוהה ובשפע, חוויה קולינרית מרשימה..."


"מזה שנים רבות אנחנו נופשים בפסח מטעמכם. אין צורך להכביר במילים רבות- עצם העובדה שאנחנו חוזרים כל שנה ושנה ולא מעלים  בדעתנו לנסות אפשרות אחרת- מדברת בעד עצמה. יישר כוח פנינה ויעקב הנמן"


"נהניתי בעיקר מההתאמה בפרטים בין מה שהובטח בעת ההזמנה, לבין מה שאכן קיבלנו בפועל. אלכסנדר פרינס"


"למשפחת תור-פלוס, אין מילים להודות על השירות והנתינה ללא גבול, פשוט מושלם בכל!. משפחת קלמר"


" החשוב ביותר זה ההתקשרות לתור פלוס שמיד חוזרים ובודקים את האפשרויות ללקוח ואת בקשתו. ואתם עושים עבודה נפלאה!!! שזה בשבילי הכלללל! והחוויה מהאוכל שזה בהכשר טוב ויש מה לסמוך ולא צריך להיתקע בגלל זה... וגם איך שהם מגישים את האוכל בטוב טעם ומסודר! תודה לכם שאתם בשבילנו! ליאת "


"לפני כמה שנים,לאחר מספר הזמנות, צ'יפרתם אותי במחיר מיוחד להופעה של שוואקי בהיכל התרבות, אחרי האירוחים המפנקים של תור פלוס, הכי נהנתי גם מההופעה. עידו נתן " 


"אנחנו היינו בפסח אתכם בדוברובניק, הרגע שהכי נהנתי היה ערב שירה עם החזן מוצן, עד שהתארגנו עם ההגברה, אשתו של מוצן ישבה וניגנה על הפסנתר, והתקבצו סביבה כמה אורחים ושרו שירי ארץ ישראל הישנה והיה מאוד מרגש! וכמובן לשמוע את מוצן שר היה מקסים, אפילו הילדים הקטנים היו מרותקים ומחאו כפיים! שולי אורבך אנקונינה"


"תמיד חשבתי שלעשות חג במלון זה עניין לא רציני, טעיתי! בפסח שעבר רעייתי התעקשה ואת החג עשינו במלון דן כרמל, היה תענוג! הסדר התקיים כהילכתו באווירה יהודית מיוחדת, האוכל היה נפלא, הצוות רק דאג איך שלכולם יהיה טוב ואכן היה הכי טוב שיש. תודה מקרב לב. שלמה וריבקי גלזר"


" למשפחת תור-פלוס, נהנינו ממאור הפנים, מהיחס האישי והחם, מהלבביות, מהשפע בארוחות... יהי רצון שתמשיכו להנעים לכל אורחיכם. בהערכה רבה, משפחת ויזל "


"נפשתי אתכם בחופשה בונגן, אחד הדברים שהכי הפעימו אותי וזכורים לי בזיכרון מתוק עם זיכרונות החופשה המוצלחת היה היחס הנהדר והתחושה הטובה שהשאירו עלינו צוות תור פלוס וצוות המלון: הייתה תחושה שרוצים שנהנה, של שפע ושל רחבות וכמובן ארגון וחשיבה עד הפרטים הקטנים.. (מדריך מעולה!! טיולים מוצלחים ומתוכננים היטב, נסיעות לא ארוכות מדי ואתרים מדהימים) נסעתי עם הרבה חברות, אני חושבת שזה משהו שייחודי לכם. תודה, ח. יעקבי "


"בטיול שנסענו איתכם לאנדורה מאד נהננו מהכל הטיולים המלון הצוות המקסים ובפרט מהשבת המקסימה שעברנו במלון, על כך ישר כח, ואנו צמודים אליכם בטיולנו בעתיד. בברכה דוד ולאה אשל"


"למשפחת תור פלוס היקרה, החביבה ויותר מכל, המקצועית, לכל אחד מכם, השלום והברכה! אל תמנע טוב מבעליו....(משלי ג) עדיין תחת האופוריה של החופשה המדהימה שחווינו בסלובניה (6) בקיץ תשע"ד, רוצים להודות בזאת לכל מי שטרח ועמל כדי שהחופשה תצליח "בענק". קורת רוח הייתה כבר מראשית הדרך, במהלך הרישום מול דפנה וילנר העושה מלאכתה בדרכי נועם, ביעילות ובמקצועיות גם יחד. תודה אישית, לדפנה המקסימה. רמת הארגון והמקצועיות שהפגינה שוב חברת תור פלוס בארגון לוגיסטי של החופשה כולל בחירת המלון, רמתו ומיקומו, אתרי התיירות המקומיים, המדריך, המשגיח וצוות המטבח כל אלו חברו יחדיו להצלחה מדהימה ויצרו אירוע יוצא דופן באיכותו שהותיר טעם של עוד. ועתה לפרטים:
תודה לאריה זריבי, המדריך האולטימטיבי, המקצוען והמיומן, בעל הידע הבלתי נדלה, השולט ברזי סלובניה (ההיסטוריים והגאוגרפיים כאחד) היודע להעביר את הידע למטיילים בחן ובטוב טעם והיודע להכיל את כולם ו"להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד..."  בסבלנות ובסובלנות אין קץ.
תודה לך, אריה, על מה שהענקת לנו בכל אחד מימי החופשה, תודה על האווירה המיוחדת שנוצרה בזכותך בין חברי הקבוצה מגיל 7 עד 70+, על ההקפדה והאסרטיביות, מחד ועל החביבות והבדיחותא, מאידך, תודה על שהשתדלת להפוך כל דקה פנויה במהלך הטיול לחוויה מעשירה ועל שדאגת לכל פרט בכל יום עד כי אפילו מזג האוויר הבין שהוא צריך לשחק לטובתנו.   אתה הוא זה שעשית את הטיול לוואו גדול ועל כך יישר כוח!!.
תודה לצוות שמאחורי הקלעים, רמי מנהל המלון, חזי השף, שי הקונדיטור, הרב כץ המשגיח, המלצריות ואנשי הצוות המקומי שטרחו והשקיעו כולם יום יום, ודאגו בקר וערב לארוחות גורמה ולשפע גסטרונומי, ובמיוחד לקידושא רבא עשיר ורב קלורי בשבת בבקר והכל בכשרות מהודרת, מה שכלל אינו מובן מאליו בארץ העמים. תודה לכל אחד מכם על הלחמניות הטריות, על החביתות האישיות, על מגוון הארוחות, על החיוך הנלווה בחינם ועל הנכונות לספק רצון כל אחד! תודה!
תודה לעליזה גיטלר המקסימה, נציגת תור פלוס, שכל מילה שנאמר יגרע מהשבח לו היא ראויה. תודה לך, עליזה, על הערך המוסף שתרמת לחופשה, על היחס האישי לכל אחד ואחת, על הסיוע ללא סוף בכל הפכים הקטנים, על מוצ"ש מרגש בעקבות הפרשת החלה שיזמת, על החיוך ועל המילה הטובה כשצריך היה ועל כל מה שמסביב! על הכל תבורכי מנשים באהל....
תודה לחברים החדשים שהכרנו במהלך הטיול בסלובניה 6, שתרמו כל אחת ואחד את חלקו להצלחת החוויה, כולל הילדים והנוער שהפכו לחלק אינטגרלי של הקבוצה. היה כיף אתכם ונמשיך, כמובן, לשמור על קשר. על כל אלו שלוחות לחברת "תור פלוס" מרב התודה והכרת הטוב. המשיכו להיות הכי-הכי ולעשות חיל. נשמח להצטרף גם בעתיד לפעולות נוספות של חברת תור פלוס.  בברכת שנה טובה יצחק וצביה לבובי

 

צור קשר


בכל עניין או בקשה ניתן ליצור עימנו קשר:
•    אפעל 6, קרית אריה, פתח תקווה, ישראל
•    שעות הפעילות: א'-ה': 8:30-19:00, ו': 8:30-13:00
•    טלפון להזמנות: 03-9050505
•    פקס: 03-9050500
•    דוא''ל: on-line@tourplus.co.il

צור קשר